Laerskool en Hoërskool Raslouw

Raslouw Pre-Primêr

Welkom by ons kleuterskool! Elke kind verdien ‘n liefdevolle en stimulerende omgewing waar hulle kan leer, groei en floreer.   Ons verwelkom al die blinkoog kinders met hul unieke talente, belangstellings en perspektiewe.   Ons ervare en toegewyde personeel ontmoet elke kind in hul ontwikkelingsreis. Ons skep ‘n kreatiewe wêreld wat hul volle potensiaal bevorder.

Meer oor ons Kleuterskool

Ons glo dat elke kind ‘n koesterende en stimulerende omgewing verdien waar hulle kan leer, groei en floreer.  Ons filosofie is eenvoudig: ons streef daarna om elke kleinding te help om te dink, droom en in hulself glo. By ons skool verwelkom ons alle blinkoog kinders, wat hul unieke talente, belangstellings en perspektiewe saambring.

 

 

As ervare en toegewyde personeellede verstaan ons die belangrikheid daarvan om kinders te ontmoet waar hulle in hul ontwikkelingsreis is. Ons skep ‘n kreatiewe en verbeeldingryke wêreld wat die groei van hul volle potensiaal op hul ouderdomsvlak bevorder.

 

 

Ons benadering is om op kinders se verbeelding te bou en dit uit te brei tot ‘n droom wat hulle sal inspireer om hard te werk om hul doelwitte te bereik. Ons help elke kind om die selfvertroue te ontwikkel om in hulself en hul vermoëns te glo deur hul unieke sterkpunte te erken en hulle aan te moedig om te verken en te leer.

Ons fokus op die holistiese ontwikkeling van elke kind en voorsien hulle van ‘n stewige fondament van akademiese en sosiale vaardighede wat hulle sal voorberei vir hul toekomstige skooljare.

 

 

By ons kleuterskool neem ons ons verantwoordelikheid ernstig op om elke kind te lei en te ontwikkel om die beste weergawe van hulself te wees. Ons nooi jou uit om by ons gemeenskap van leerders aan te sluit en die moontlikhede vir jou kind se toekomstige sukses te verken. Skryf jou kind vandag in, en kom ons begin saam op hierdie reis!

Lewe by Raslouw Onderwys begin hier by ons kleuterskool

Ons het een graad RR klas en een graad R klas.  Ons klasse is klein, met ‘n maksimum van 15 kinders per groep, wat ons onderwysers in staat stel om deeglike kennis van elke kind op te bou en sodoende die nodige ondersteuning in ‘n kalm, liefdevolle en sorgsame omgewing te bied.

 

Ons glo dat kinders die beste leer deur te speel, en dit vind daagliks beide binne en buite plaas.

 

‘n Verskeidenheid aktiwiteite word op ‘n prettige en stimulerende manier aangebied sodat Wiskunde, Taal, en Motoriese Vaardighede deur die loop van die dag in klein groepe en in groot groepe geïntegreer word. Sosiale en emosionele vaardighede is fundamenteel in ons kleuterskool. Kinders word aangemoedig om keuses te maak, probleme op te los, oplossings te vind en om in empatie teenoor ander te groei.

Ons Kleuterskool volg ‘n tweejaarprogram waar die graad R-klas voortbou en uitbrei wat in graad RR geleer is.

 

Ons gebalanseerde, gestruktureerde program sluit klasmusiek en klasdrama in, asook Liggaamlike Opvoeding (Kinderkinetika) wat deur spesialisonderwysers en -afrigters onderrig word.

 

Ons volg ‘n tematiese benadering, en kinders word aangemoedig om daagliks by te dra tot hierdie temas. Ons beklemtoon die belangrikheid van die ouer-onderwyser-kind-verhouding, en ons streef almal saam daarna dat ons kinders hul ware potensiaal moet vervul.  Aangesien ons kinders in die kleuterskool vertroud is met die groter Laerskoolgemeenskap, is daar ‘n maklike oorgang van Pre-Primêr na Graad 1.

SKOOLURE

Aankomstyd is vanaf 07:00 tot 7:30.

 

 

Kleuters verdaag vanaf 12:30 en gaan eet direk in die eetsaal.

 

 

Die naskooltye is vanaf 12:30 – 17:30.

 

 

Kleuters wie se ouers bietjie laat is, wag in hul juffrou se klas.  

Skoolgereedheid rus op die volgende vier bene:

Scroll to Top