vrae en antwoorde

 • Hoe doen ek aansoek om by Raslouw Pre-primêr, Laerskool Raslouw in te skakel?
  Die eerste stap is om die voorgeskrewe aansoekvorm by die skool te verkry, of van die webblad af te laai of dit aan te vra deur ‘n e-pos na navrae@raslouwskool.co.za te stuur. Die vorm word dan ingevul en met die R100 aansoekfooi by die skool ingehandig (bel 087-740-4738 of e-pos navrae@raslouwskool.co.za as u hulp nodig het). Dan volg ‘n keuringsproses: die belangrikste stappe word ook bo-aan die aansoekvorm beskryf.
 • Kan my kind in die middel van die skooljaar inskryf?  Ja, hoe gouer leerlinge in die skool inkom, hoe vinniger geniet hulle die voordele van die skool se sterk vakonderwys aanbieding en word hulle deel van die nuwe ervaring van skoolgaan.
 • Ook in die pre-primêre opset (kleuterklas en Graad 0) skakel hulle vinnig in met hulle nuwe maats, en kry dan dadelik toegang tot voordele soos die kinetika- en musiekaanbiedings en die vakansieskool.

 • Vrae en antwoorde tydens opedae.
 • Wat is Raslouw Pre-primêr?
  Dit is die voorskoolse afdeling. Raslouw Pre-primêr het twee klasse: Graad 0 en kleuters 3 – 5 jaar oud elk met ‘n eie klaskamer en eie toegewyde onderwyseres.
 • Watter grade bied Laerskool Raslouw aan?
  Van Graad 1 tot Graad 7 word aangebied. Graad 7 is by ons reeds die begin van hoërskool, maar groepeer tans nog saam met die laerskool in praktyk. Dis ‘n stewige basisonderwysaanbieding wat met ‘n onderwyseres voor elke klas aangebied word. Die senior-primêre fase (graad 4 – 6) asook Graad 7 doen vakonderwys en wissel klasse na die verskillende onderwysers toe.
 • Wat bied Laerskool Raslouw aan behalwe die basiese onderwys?
  Gedurende skoolure: Bybelonderrig, klasmusiek, musieklesse, liggaamsoefeninge, biblioteekperiode, gesondheidsleer, basiese tegnieke, kuns; buitemuurs verskeie sport- en kultuuraktiwiteite.
 • Watter grade bied Hoërskool Raslouw aan?
  Van Graad 7 word aangebied. Dit groei generies vorentoe na die volgende grade, en dus word Graad 8 vanaf 2015 DV aangebied.
 • Is daar ‘n naskooldiens?
  Daar is ‘n naskooldiens onder leiding van ‘n gekwalifiseerde onderwyseres, wat vandat die skool uitkom tot 17:15nm elke skooldag aan diens is. Dit word as studietyd en speeltye gestruktureer sodat beide huiswerk en ontspanning aandag kry. Verversings en middagetes word by die naskool verskaf. Daar is vakansieprogramme tussen die skoolkwartale en u kind kan dus dwarsdeur die jaar op weeksdae by die skool wees.
 • Hoekom is daar nog ‘n privaatskool nodig as daar verskeie staatskole en ander privaatskole in Centurion beskikbaar is?

  Laerskool Raslouw en Raslouw Pre-primêr bied ‘n volle aanbieding aan – wat akademie, sport, kinetika (liggaamsoefeninge), musiek, kuns en vele ander permanent en as standaard aanbied. Die skool beskik oor sy eie sportveld.

  En verder: Leerlinge wat akademies sterk is, verdien die geleentheid om kwalifikasies te bekom wat hulle duidelik uitlig bo staatsonderwys waarvan die geloofwaardigheid aangetas is omdat dit vir die massas aangepas word. Die aanbied van sterk vakonderwys is stimulerende akademie en goeie voorbereiding vir verdere studie en die beroepslewe. Dit bied die beste voorbereiding vir universiteite se eie toelatingseksamens wat vinnig toeneem.

  As ouers boonop meen dat dit belangrik is dat daar Bybelonderrig in die skool moet wees, en die voordele van onderwys wat vir die kind kultuurvriendelik is, verstaan, is dit duidelik dat die Raslouw skole ‘n baie besonderse skoolopleiding aanbied. Dis die rede hoekom sommige leerlinge taamlik ver ry na hierdie skole toe. Die Raslouw skole is ‘n unieke skoolinstelling wat vakonderwys aanbied sonder beïnvloeding van staatsonderwys se UGO en deesdae CAPS.

  Selfs die sogenaamde onafhanklike eksamenraad soos IEB is ondergeskik aan Umalusi en die raamwerk van van die National Curriculum Statement en noodwendig is die skole wat dit volg, ondergeskik aan staatsvoorskrifte, wat deur middel van die onderwysdepartement se sogenaamde “CAPS” aangedryf en beheer word. By Laerskool Raslouw is daar is sedert 2000 gebou aan die behoud maar ook modernisering van gesonde vakonderwys, wat vakke suiwer hou en nie deur die leerareas van Kurrikulum 2005, en toe weer die nasionale kurrikulumverklaring, deurmekaargekrap is nie. Dit beteken dat ‘n ongekontamineerde lees-skryf-rekenonderwys aangebied word, en dat die onderrigmetode duidelike vorderingslyne in die bemeestering van elke vak behels (kyk die kurrikulumstelling), en nie deur pogings om dit ondergeskik aan gemeenskaplike temas te maak, afgewater word nie.

  Ons bied leermeester-leerling onderwys aan, en nie die soort onderwys-deur-take se benadering van selfontdekking nie. Die onderwyser werk met die kind tydens skoolure waar die primêre onderwys plaasvind, terwyl sinvolle huiswerk dit net aanvul. Dit bied leerlinge ‘n stewige onderwys aan wat hulle help om by te hou by die versnelling in die inligtingsera. Die Raslouw skole se produk is onderwys, en die gehalte van die produk is ononderhandelbaar.

 • Word Raslouw Onderwys se kwalifikasies erken?
  Die skole funksioneer gemaklik in skakeling met ander skole in die omgewing en elders (staatskole en privaatskole) en ruil bv leerlingprofiele uit wanneer leerlinge van skool verwissel. Die hoërskool loop uit op kwalifikasies van Cambridge International Examinations (CIE) op IGCSE en/of AS-vlak. Dit word regstreeks erken binnelands en buitelands vir tersiêre studie, hetsy universiteit, technikon of kollege. Ons voormalige matrieks studeer tans by Universiteit van Stellenbosch en Universiteit van Pretoria, in BCom, BSc en BMus onderskeidelik en vaar goed.
 • Wie besit die skool?
   Die skool word besit deur Raslouw Onderwys (Edms) Bpk, ‘n volfiliaal van Indicato.
 •