Wat ouers graag wil weet

::: INSKRYWINGS vir 2017 nog oop en inskrywings vir 2018 word ook reeds verwelkom

:::  Kliek vir skoolgelde en datums vir 2017

Die navrae en gesprekke tydens uitstallings in die mall@reds-winkelsentrum die afgelope jaar het vir ons insig gegee oor die gemeenskap vir wie ons tot diens wil wees. Hier is ‘n opsomming van die algemeenste sake waaroor ouers meer wil weet:

 • Laerskool Raslouw en Hoërskool Raslouw is hoofstroomskole, en bied nie remediërende onderwys aan nie. (Daar is ander skole naby ons en elders in Centurion wat remediërende onderwys aanbied).
 • Klasse is tans 12 – 20 leerlinge per klas en die ideale grootte is 15 – 20.
 • Kleinerige klasse is nuttig om die kind as indiwidu te kan hanteer, iets wat in ons skole hoog geag word. Elke kind het sy eie naam en is nie net ‘n nommer nie – en so kan elkeen na sy vermoë onderrig en aangemoedig word tot sy persoonlike prestasie.
 • Die skole is geleë op die hoek van Baard- en Witpensstekelstertstrate in Raslouw, Centurion. Witpensstekelstertstraat is die eerste straat parallel met Ruimteweg as jy van Ruimteweg in Baardstraat indraai. Die ingang is in Witpensstekelstertstraat.
 • ‘n “Witpensstekelstert” is soort voël.
 • Ons is Afrikaans en het ‘n Christelik-Afrikaanse kultuur in die skool. Bybel is ‘n vak in die laerskool.
 • As privaatskool het ons beheer oor die skool se etos, taal en kultuur.
 • Die skool se primêre doel is onderwys, en terwyl die onderbou belangrik is, is die fokus op onderrig en opleiding vir die toekoms en dit word gelewer met die inligtingsgedrewe, interaktiewe media en kleurvolle metodes en voorkoms van ons tyd.
 • Ons bied ‘n omvattende skoolervaring aan, wat natuurlik ‘n sterk akademiese fokus het, en sport en kultuur insluit. Daar is byvoorbeeld musiekonderwys en drama-onderrig en liggaamsoefeninge word as deel van die skooldag ingesluit. Die skool het sy eie sportveld wat goed gebruik word. Spansporte soos netbal, rugby en hokkie word beoefen, en ander sporte soos atletiek, tennis, boogskiet, gholf en skaak word ook aangebied. Leerlinge word sterk aangemoedig om sport te beoefen en prestasie kry erkenning.
 • Daar is ‘n pre-primêre afdeling, met ‘n kleuterklas en ‘n Graad 0-klas. Leerlinge kan dus van 3-jarige ouderdom by Raslouw Pre-primêr toetree tot die skool.
 • Inskrywings word aanvaar vir onmiddelike toetrede, vir 2017 asook vir 2018.
 • Die hoërskool bied vanaf 2017 tot Graad 10 (tot 16 jaar oud).
 • Die hoërskool bied die Cambridge International Examinations aan, wat plaaslik (bv UP, NWU, US, UOVS) en internasionaal erken word. Dit is ‘n erkende en bestendige alternatief op die regering se matriekaanbieding. Dit is geskik vir leerlinge wat direk in kontak wil kom met internasionale tendense en ‘n in-diepte vakkundigheid geniet.
 • CIE bied eksterne eksaminering op verskillende vlakke. Dit maak voorsiening vir gedifferensiëerde aanbieding wat strek van kennis en vaardigheid vir toegang om in tegniese opleiding en vakleerlingskap verder te gaan, tot akademiese uitdagings wat leerlinge besonder goed vir graadstudies voorberei. Dit bied gesonde en relevante opleiding vir die gemiddelde leerling en ook geleentheid vir die presteerder wat wil uitstyg.
 • Die skool beloon en moedig prestasie aan. Toekennings word gemaak by prysuitdeling volgens vaste kriteria, sodat die toekennings waarde het en slegs toegeken word as minimum vereistes behaal is en nie maar net op grond van beste prestasie tussen leerlinge nie.
 • Skooldrag is formeel en verpligtend vanaf Graad 1.
 • Naskool, met middagete, word aangebied en daar is opwindende vakansieprogramme vir leerlinge wie se ouers werk, en vir leerlinge wat hierdie lekker aktiwiteite in elk geval wil bywoon.
 • Die planne vir die volle skoolfasiliteit en langtermynontwikkeling is beskikbaar om deur te kyk; skakel 082-5732-732 of 087-740-4802 vir ‘n afspraak om dit te sien en vir meer inligting. Dit kan ‘n indiwiduele afspraak wees of voorleggings kan gedoen word aan groepe wat in die ontwikkeling van die groot Afrikaanse privaatskool in Centurion belangstel.

Gaan Facebook en kyk wat doen die Raslouw Ratels alles!

Artikel geplaas deur Leonard van der Dussen op 1 August 2016 onder Algemene Kategorie • Comments Off

Spanskaak in mall@reds

Kom kyk Spanskaak in mall@reds op 30 Julie 2016 DV (voor Pick ‘n Pay).

Laerskool Raslouw en Hoërskool Raslouw bied ‘n demonstrasie-toernooi aan van 08h30 – 13h00. Daar is ook inligting oor hierdie opwindende privaatskole.

Meer en meer ouers dink aktief en selfstandig oor onderwys en doen moeite om die beste skool vir hulle kinders te vind. Die behoefte vir die groot Afrikaanse privaatskool in Centurion word vinnig groter en ons bring graag die inligting na die gemeenskap toe.

 • Aansoeke om leerlinge in te skryf (onmiddelik, 2017 en vir 2018):  bel 087-740-4738 of epos navrae@raslouwskool.co.za
 • Vrae oor onderwysmetode, kurrikulum, handboeke, aktiwiteite, keuring: skakel Pieter 082-416-7188
 • Beleggers: skakel Leonard 087-740-4767 of 082-5732-732
 • Skenkers (vir die skool se beursfonds): skakel Pieter 082-416-7188
 • Onderwysers: geen poste op die oomblik nie, maar stuur gerus CV na aansoeke@raslouwskool.co.za en kom op die databasis. Talent word benodig vir die groeiende skool.
 • Waar is die skool? :  Witpensstekelstertstraat 1, Raslouw, Centurion (eerste straat parallel met Ruimteweg as jy van Ruimteweg met Baardstraat in Raslouw indraai).
 • Spanskaak: skakel Andries 082-327-3006

Kom vind uit wat tans in die skool gebeur, en hoekom daar deurlopgend nuwe leerlinge inskryf vir onmiddelike toetrede asook vir 2017, hoekom inskrywings nou al vir 2018 oop is, en wat die planne is na die volgende groot stap vir 2018. Kom word ‘n Raslouw Ratel.

Skakel ons gerus op 087-740-4738 of 082-416-7188 of stuur epos na navrae@raslouwskool.co.za vir meer inligting en om die aansoekproses te begin.

Laerskool Raslouw ::  Hoërskool Raslouw :: Raslouw Pre-primêr

Vakonderwys :: gerigte akademie :: internasionale kwalifikasies :: Christelik :: Afrikaans :: Bybel as vak :: rugby :: netbal :: tennis :: krieket :: skaak :: skululu :: spanskaak :: CIE :: uitstappies :: kampe :: instappies :: Speech Festival :: hokkie :: atletiek :: gholf :: redenaars :: klasmusiek :: kore :: musieksentrum :: konserte :: drama :: naskool :: middagetes :: vakansieprogramme :: toekomsgerig :: Google Classroom :: biblioteek :: kinderkinetika :: Mini-Chess :: leesprogramme :: skooldrag

Toelating aan keuring onderhewig.

Artikel geplaas deur Leonard van der Dussen op 24 June 2016 onder Algemene Kategorie • Comments Off